OSOBNÍ UDRŽITELNÝ ROZVOJ

"Možná se nemůžete vrátit zpět a změnit začátek, ale můžete znovu začít tam, kde právě jste a změnit konec" C.S. Lewis

Život dává každému z nás „otázky“ a my na ně dle svých možností „odpovídáme“. Myšlenka je nositelem toho, co chceme najít. Někdo z nás to tak trochu hází na osud či „vyšší moc“. Jiný „ctí“ zákon přitažlivosti, nebo-li zákon vlastního rozhodnutí, který principiálně funguje asi takto: kdo nechce být zdravý, nebude. Kdo si myslí, že nemůže být úspěšný, nebude úspěšný.  Jde o postoj a způsob smýšlení – a pokud jsou tyto nějakým způsobem nezdravé, nebudeme ani my sami žít „zdravé“, spokojené životy.

Je tedy potřeba začít uvažovat nad tím, jak o sebe začít pečovat s cílem zajistit si osobní udržitelný rozvoj. Protože pokud do naší pozornosti vědomě zapojíme všechny tři základní složky lidského života – TĚLO, MYSL I DUŠI a budeme se snažit o to, aby byly zastoupeny rovnoměrně, můžeme tak zajistit pocity osobního souladu a harmonie, štěstí, smyslu života, přijetí a lásky. Tyto pocity prožívané na osobní úrovni mohou být poté rozšířeny do vyššího povědomí – kolektivního vědomí, a tak mohou přirozeně pracovat i na obecném principu udržitelnosti života na naší Zemi, jež se nám vrátí v podobě hodnotnějšího a zdravějšího prostředí pro náš život.

8 příkladů, kdy můžete využít Life Clinic Therapy

To, že Váš život není v souladu poznáte díky tomu,

že začnete pociťovat jeden či více ze základních podob životních problémů:

Krize

Nebyl by svět nádherný, kdyby v něm nepanovala žádná krize? Nebyl. Neboť bez časů zlých bychom nevěděli, jak vzácný je ten čas v klidu, rovnováze a harmonii. Jen skrz opak nějakého stavu bytí můžeme pocítit, jaká je „druhá strana mince“. Krize nás tedy neminou. Mohou nás oslabit, když se necháme. Mohou nás ale také posílit, když se z nich poučíme, něco si z nich odneseme a zakomponujeme do repertoáru svých dovedností a zkušeností. 

Konflikt

Často se nám v životě stane, že s něčím nebo s někým nesouhlasíme. Nesouzníme s tím, protože jsme hodnotově či morálně jinak nastavení. Máme jiné priority či zájmy, jiné zkušenosti. Někdo, nebo něco nás však nutí zůstat v situaci, ve které nám není příjemně, ba naopak, po nějaké době se cítíme vysloveně nekomfortně, mnohdy až nešťastně. Dostáváme se do konfliktu, a to buď s někým jiným, nebo v tom horším případě - sami se sebou.

Ztráta

Jakákoliv ztráta v životě každého z nás ponechá v člověku prázdné místo. Prostor, ve kterém něco, nebo někdo byl a nyní není. Pokud jde o „velkou“ ztrátu, máme v sobě smutek, žal. Můžeme však také pociťovat křivdu, vztek, pocity viny, samotu, zradu, nedocenění... Mezi nejtěžší ztráty, vedle ztráty blízkého člověka, patří také ztráta smyslu života,  jeho cíle a cesty, po které k tomuto cíli jdeme.

Koncept LIFE THERAPY

LIFE THERAPY pracuje se systémem tří elementů (tzv. „základní triády“) MYSL-TĚLO-DUŠE, a to způsobem, aby všechny tři elementy byly ve Vašem životě rovnoměrně zastoupeny a ve vzájemném propojení mohli podpořit rovnováhu ve Vašem životě. Harmonie těchto tří elementů může přinést dlouhodobý osobní udržitelný rozvoj Vaší osoby a pocit životní spokojenosti. Life therapy pracuje integrativním přístupem, což znamená, že využívá různých úhlů pohledu - somatický, psychický i spirituální. Činí tak cestou (jako formou práce) psychologického a právního poradenství, psychoterapií a zážitkovou terapií. Více zde.

Způsoby naší práce

 

Psychologické a právní poradenství

Poradenství se zaměřuje na podporu při vyřešení konkrétního problému (např. vztahového, osobního, komunikačního, právního, obtížné životní situace apod.). Jedná se většinou o jednorázovou či krátkodobou formu podpory v délce trvání 1 až 10 setkání.

Psychoterapie

Psychoterapie pracuje s celou strukturou Vaší osobnosti a jejím vlivem na současné obtíže. Oproti poradenství jde do větší hloubky. Někdy se zabývá se i vývojem Vaší osobnosti (jak se vyvinuly vzorce myšlení, cítění a chování, které Vám komplikují současný život a jak je změnit). Produktivní doba trvání bývá mezi 25 až 50 a více setkáními.

Zážitková terapie

Zážitková terapie v sobě snoubí prvky dobrodružné terapie a dalších arteterapeutických a terapeutických technik. Váš vlastní zážitek z dobrodružně pojatého či umělecky a projektivně laděného typu aktivit využijeme k Vašemu osobnostnímu rozvoji a transformaci.

Blog

rozhodnutí

PŘEDSEVZETÍ NEBO ROZHODNUTÍ?

„Možná se nemůžete vrátit zpět a změnit začátek, ale můžete znovu začít tam, kde právě jste a…

Celý článek
kethea

Kethea – aneb jak se léčí závislosti v Řecku

V říjnu 2018 jsem dostala příležitost navštívit v rámci zahraniční stáže, vycházející z evropského vzdělávacího systému sítě Ecett, pod projektem…

Celý článek
Mužská a ženská polarita

Proč holky řeší barvu trika a kluci zase obrázek

Aneb „Muži jsou z Marsu a ženy z Venuše“ :o) Všimli jste si, jak se gendrové rozdíly promítají do…

Celý článek