TŘI POHLEDY

TŘI ELEMENTY

TŘI CESTY

V NABÍDCE NAŠICH SLUŽEB NAJDETE

Psychoterapie

Intenzivní psychoterapeutická péče při subjektivně zažívaném hlubokém životním propadu způsobeném ztrátou, krizí či konfliktem či při rozvoji či destabilizaci psychiatrického onemocnění

Léčba závislosti

Ambulantní psychoterapeutická forma léčby, která Vám může pomoci s některým z typů závislostního chování (užívání návykových látek, nadměrná konzumace alkoholu, patologické hráčství atd.)

Osobní udržitelný rozvoj

Systematická a dlouhodobá poradenská a psychoterapeutická práce s prvky kaučování, která se zabývá Vašimi tématy týkajícími se osobního růstu i transformace osobnosti a profesního rozvoje

ZPŮSOBY NAŠÍ PRÁCE

Psychologické a právní poradenství

Poradenství se zaměřuje na podporu při vyřešení konkrétního problému (např. vztahového, osobního, komunikačního, právního, obtížné životní situace apod.). Jedná se většinou o jednorázovou či krátkodobou formu podpory v délce trvání 1 až 10 setkání. Více

Psychoterapie

Psychoterapie pracuje s celou strukturou Vaší osobnosti a jejím vlivem na současné obtíže. Oproti poradenství jde do větší hloubky. Někdy se zabývá se i vývojem Vaší osobnosti (jak se vyvinuly vzorce myšlení, cítění a chování, které Vám komplikují současný život a jak je změnit). Produktivní doba trvání bývá mezi 25 až 50 a více setkáními. Více

Zážitková terapie

Zážitková terapie v sobě snoubí prvky dobrodružné terapie a dalších arteterapeutických a terapeutických technik. Váš vlastní zážitek z dobrodružně pojatého či umělecky a projektivně laděného typu aktivit využijeme k Vašemu osobnostnímu rozvoji a transformaci. Více

BLOG

rozhodnutí

PŘEDSEVZETÍ NEBO ROZHODNUTÍ?

„Možná se nemůžete vrátit zpět a změnit začátek, ale můžete znovu začít tam, kde právě jste a…

Celý článek
kethea

Kethea – aneb jak se léčí závislosti v Řecku

V říjnu 2018 jsem dostala příležitost navštívit v rámci zahraniční stáže, vycházející z evropského vzdělávacího systému sítě Ecett, pod projektem…

Celý článek
Mužská a ženská polarita

Proč holky řeší barvu trika a kluci zase obrázek

Aneb „Muži jsou z Marsu a ženy z Venuše“ :o) Všimli jste si, jak se gendrové rozdíly promítají do…

Celý článek