Poradenství a psychoterapie

Poradenství a psychoterapie

Poradenství se zaměřuje na podporu při vyřešení konkrétního problému (např. vztahového, osobního apod.) a jedná se většinou o krátkodobou formu podpory v délce trvání do 5 setkání. Zatímco psychoterapie pracuje s celou strukturou Vaší osobnosti a jejím vlivem na současné obtíže. Oproti poradenství jde do větší hloubky. Produktivní doba trvání bývá od 12 až 50 a více setkáními.

Svalový test

Kineziologie ONE BRAIN

Svalový nebo kineziologický test pracuje s negativními či pozitivními reakcemi těla na informace, které vysloví testovaný (tedy ověření informací, které si myslíme - naše mysl si myslí, že si myslíme). Navazuje na něj poté metoda ONE BRAIN, která se zabývá zbavováním emocionálních bloků vytvořených v minulosti a znovunastolení komunikace obou mozkových hemisfér.

Zážitková terapie

Zážitková terapie v sobě snoubí prvky dobrodružné terapie a dalších arteterapeutických a terapeutických technik. Váš vlastní zážitek z dobrodružně pojatého či umělecky a projektivně laděného typu aktivit využijeme k Vašemu osobnostnímu rozvoji a transformaci.