LÉČBA ZÁVISLOSTI

\"Opakem závislosti není střízlivost, je jím blízkost s ostatními lidmi...\"

Závislost patří do psychiatrických onemocnění. Svojí závažností při svém rozvoji a svými příznaky patří mezi nemoci, u nichž je potřeba se zabývat adekvátní léčbou, která může vést ke stabilizaci stavu a úzdravě! Léčba závislosti probíhá nejčastěji ústavní či ambulantní formou. U ústavní formy jde o intenzivní pobytový program, který je rozdělen do několika fází (detoxifikace a několik léčebných fází) - jde bezpochyby o nejúčinnější formu léčby! Ambulantní forma léčby může mít formu denních stacionářů nebo pravidelného individuální či skupinové psychoterapie.

Z pohledu psychosomatiky a celostní, integrální medicíny může být tendence k závislostnímu chování úzce spjata s hledáním smyslu života a nezdařilým pokusem najít vlastní životní cestu. Dr. Ruediger Dahlke doslova uvádí: Závislost není v žádném případě problém jen naší doby, objevovala se patrně odnepaměti. Za starých dob považovali za závislost dokonce každou nemoc. Dříve se hledání (myšleno hledání své vlastní cesty) považovalo za nejhlavnější v životě. Proto všechny nemoci ozřejmující, že něco v životní cestě, není v pořádku, byly rychle spojovány s nevydařeným hledáním a mluvilo se v tomto ohledu o závislosti… Hledajícím, kteří propadli závislosti, by bylo potřeba pomoct, aby začali znovu hledat.

Naše nabídka adiktologické léčby, nebo-li pomoci a podpory při hledání sebe sama a své vlastní cesty je ambulantní a probíhá formou individuální práce založené na psychoterapii.

Pracujeme ambulantní formou léčby závislostí a nabízíme řešení závislosti:

Vztahová závislost

Rozumí se tím závislost, nebo-li nezdravá forma vztahu na osobách blízkých (na partnerovi, na rodičích, na dětech), popř. na sociálních sítích, které určitou formu vztahování nahrazují

Témata:

 • závislost/nezdravý vztah k partnerovi
 • závislost na rodičích
 • závislost na dětech
 • závislost na jiné blízké osobě 

Nelátková (behaviorální) závislost

Je závislost na činnostech, spadají sem tzn. nutkavé a impulzivní poruchy, ale také závislost na moderních technologiích a obecně činnosti, jejichž realizace má charakter nekontrolovaného nutkání opakovat chování bez ohledu na jeho dlouhodobé výsledky

Témata:

 • gambling (patologické hráčství)
 • závislost na moderních technologiích (počítač, internet, mobil, tablet, sociální sítě, on-line hry)
 • závislost na pornu
 • workoholismus
 • poruchy příjmu potravy

Látková závislost

Do ní spadají poruchy duševní a poruchy chování způsobené užíváním alkoholu, návykových psychotických látek, léků, prchavých rozpouštědel a tabáku

Témata:

 • závislost na alkoholu
 • závislost na návykových látkách (marihuana, pervitin, heroin, kokain, substituční léky atd.)
 • závislost na rozpouštědlech (např. toluen)
 • závislost na tabáku
 • závislost na lécích (sedativa či hypnotika)

SEBEEVALUAČNÍ DOTAZNÍKY

Máte pochybnosti, zda se Vás tohle téma týká? Zkuste sebeevaluační dotazník, který Vám může nabídnout odpověď, zda-li je Vaše chování v normě, nebo již přechází do rizikové formy.

 

Způsoby naší práce

 

Poradenství a psychoterapie

Poradenství se zaměřuje na podporu při vyřešení konkrétního problému (např. vztahového, osobního apod.) a jedná se většinou o krátkodobou formu podpory v délce trvání do 5 setkání. Zatímco psychoterapie pracuje s celou strukturou Vaší osobnosti a jejím vlivem na současné obtíže. Oproti poradenství jde do větší hloubky. Produktivní doba trvání bývá od 12 až 50 a více setkáními.

Kineziologie ONE BRAIN

Svalový nebo kineziologický test pracuje s negativními či pozitivními reakcemi těla na informace, které vysloví testovaný (tedy ověření informací, které si myslíme - naše mysl si myslí, že si myslíme). Navazuje na něj poté metoda ONE BRAIN, která se zabývá zbavováním emocionálních bloků vytvořených v minulosti a znovunastolení komunikace obou mozkových hemisfér.

Zážitková terapie

Zážitková terapie v sobě snoubí prvky dobrodružné terapie a dalších arteterapeutických a terapeutických technik. Váš vlastní zážitek z dobrodružně pojatého či umělecky, projektivně či asociačně laděného typu aktivit využijeme k Vašemu osobnostnímu rozvoji a transformaci., k sebepoznání, sebeuvědomění a nalezení nových stavebních kamenů pro vlastní pocit sebehodnoty.

Blog

Psycho- profese
Ve světě přibývá psychických onemocnění. Národní akční plán duševního zdraví pro roky 2020-2030 uvádí, že výskyt duševních…
HOMO-EKO-LOGIK
Žijeme v době, kdy možná trochu zlí jazykové tvrdí, že zvýšený zájem o ekologii je jen módní záležitostí,…
Stres jako podnět ke změně
V závěru toho léta si nás najala společnost Lego, abychom jejich zaměstnancům poradili, jak pracovat se stresem. Očekávání…