SEBEEVALUAČNÍ DOTAZNÍKY

Sebeavaluační dotazníky jsou nástrojem pro zjištění míry toho daného rizikového chování a jeho závažnosti. Pokud si nejste jistý tím, zda jde již o možný rozvoj závislosti, vyberte si typ dotazníku, který co nejvíce odpovídá charakteru Vašeho problému a zjistěte, jak jste na tom.

 

Nemusí jít totiž hned o syndrom závislosti (jako onemocnění), ale třeba „jen“ o škodlivé užívání, která však již může mít také určité neblahé dopady na Vaše zdraví a fungování v životě.

 

Krátký screeningový dotazník AUDIT se zaměřuje na včasnou detekci rizikové konzumace alkoholu.

Dotazník zachycuje rizikovost projevu a rozvoje patologického hráčství (gamblingu).

Dotazník pro zjišťování závislosti na návykových látkách umožňuje odhadnout závažnost závislosti.

Tento dotazník napomáhá k vyhodnocení míry závažnosti problémů souvisejících s užíváním internetu.

Dotazník pro zjišťování závislosti na návykových látkách u dětí a dospívajících, mladých dospělých.

Dotazník zjišťuje míru závislosti na nikotinu - tedy fyzickou závislost.

Způsoby naší práce

Psychologické a právní poradenství

Poradenství se zaměřuje na podporu při vyřešení konkrétního problému (např. vztahového, osobního, komunikačního, právního, obtížné životní situace apod.). Jedná se většinou o jednorázovou či krátkodobou formu podpory v délce trvání 1 až 10 setkání.

Psychoterapie

Psychoterapie pracuje s celou strukturou Vaší osobnosti a jejím vlivem na současné obtíže. Oproti poradenství jde do větší hloubky. Někdy se zabývá se i vývojem Vaší osobnosti (jak se vyvinuly vzorce myšlení, cítění a chování, které Vám komplikují současný život a jak je změnit). Produktivní doba trvání bývá mezi 25 až 50 a více setkáními.

Zážitková terapie

Zážitková terapie v sobě snoubí prvky dobrodružné terapie a dalších arteterapeutických a terapeutických technik. Váš vlastní zážitek z dobrodružně pojatého či umělecky a projektivně laděného typu aktivit využijeme k Vašemu osobnostnímu rozvoji a transformaci.

Stáhni si zdarma \"příručku\" pro osoby blízké závislým:

Název knihy nebo e-booku

Závislostní onemocnění u některé z blízkých osob je velkou zátěží i pro ostatní členy úzké i širší rodiny. Proto jsme pro vás připravili publikaci, která může nabídnout pochopení nemoci, rozkrýt některé její zákonitosti a dát \"návod\" na to, jak v případě rozvoje tohoto onemocnění spolupracovat s Vaším blízkým.