KDO JSME

Nabízím systematickou práci na vašem problému, pochopení, podporu současného stavu bez odsuzování a očekávání. Můžeme se ohlédnout zpět a pracovat na vašich tématech z minulosti, nebo se zahledět do budoucnosti a naplánovat Vaši změnu a spolupracovat na její realizaci, třeba i formou zážitkovou terapie a technik (př. kineziologie ONE BRAIN), které při své práci velmi ráda využívám.
To, v čem tkví gro mé práce jsou životní zkušenosti nejrůznějšího charakteru a jejich zpracování. Ty Vaše můžeme společně otevřít, citlivě je prozkoumat a zjistit, zda je potřeba se s nimi nějak "popasovat". To je totiž potřeba udělat, pokud se člověk chce v některých ohledech posunout dál. Bezpečně Vás mohu provést těžkými životními obdobími a situacemi, které se zdají na první pohled neřešitelné.

Life Clinic Therapy

Life Clinic Therapy poskytuje psychoterapeutickou péči, léčbu závislosti a osobní udržitelný rozvoj formou práce na 2 pracovištích. Našemu systému práce říkáme „life therapy“. Je založen na principu integrativního přístupu, který v sobě propojuje různé přístupy a pracuje s tím, který je pro danou situaci a osobu tím nejvhodnějším. V pohledu na člověka-klienta využíváme konceptu tří elementů (tzv. „základní triády“) MYSL-TĚLO-DUŠE, a to z důvodu, aby naše léčba zajišťovala co nejkomplexnější péči o daného člověka a přispívala v co nejvyšší míře k podpoře života daného jedince s cílem zajistit maximální osobní udržitelný rozvoj!

3 pohledy znamenají, že se snažíme na každou věc, problém, událost či situaci pohlížet ze tří různých úhlů pohledu, a to z pohledu somatického, psychického a spirituálního

3 elementy TĚLO – MYSL – DUŠE pokládáme za základní složky života každé lidské bytosti, pokud tyto složky nejsou v jakémsi souladu, či je nějaká výrazně upozaděna na úkor jiné, může to způsobovat v životě člověka pocity nespokojenosti až dokonce krize

3 cesty volíme jako způsoby a formy práce, kterými lze pracovat na zajištění pocitu životní spokojenosti, souladu, harmonie a štěstí. Těmito cestami jsou psychologické a právní poradenství, psychoterapie a zážitková terapie