CENY NAŠICH SLUŽEB

INDIVIDUÁLNÍ PSYCHOTERAPIE A PORADENSTVÍ
800 Kč
Při systematické práci, tj. pravidelné konzultace v rozmezí min. 1x za 14 dní
Při první a jednorázové konzultaci cena 1000,- Kč/setkání a platba předem na bankovní účet.
Možnost konzultace formou skype
Délka trvání 50 – 60 min.
50% náhrada z ceny jednoráz. konzultace při jejím zrušení méně než 12 hod předem. 100% náhrada při zrušením těstě před konzultací (30 min. a méně)
Objednat se
Individuální psychoterapie/poradenství je vedena formou řízeného rozhovoru mezi Vámi a terapeutem. Prostřednictvím tohoto vzájemného dialogu se postupně odhalují příčiny potíží, se kterými se v běžném životě potýkáte a jejich souvislosti, jež nemusí být na první pohled zřejmé a je potřeba se k nim dostat postupně.
PÁROVÁ PSYCHOTERAPIE A PORADENSTVÍ
1200 Kč
Při systematické práci, tj. pravidelné konzultace v rozmezí min. 1x za 14 dní
Při první a jednorázové konzultaci cena 1500,- Kč/setkání a platba předem na bankovní účet.
Terapie pro manželskou či partnerskou dvojici
Délka trvání 50 – 60 min.
50% náhrada z ceny jednoráz. konzultace při jejím zrušení méně než 12 hod předem. 100% náhrada při zrušením těstě před konzultací (30 min. a méně)
Objednat se
Párové poradenství/terapie se soustřeďuje především na vztah mezi dvěma lidmi. Můžete žít s pocitem, že si nerozumíte se svým partnerem tak jako dříve, že pocit sounáležitosti a harmonie vystřídali hněv, vzájemné obviňování a pocity křivdy. Možná se rozmýšlíte, zda ve vztahu pokračovat, nebo jej ukončit…
RODINNÁ PSYCHOTERAPIE A PORADENSTVÍ
1500 Kč
Při systematické práci, tj. pravidelné konzultace v rozmezí min. 1x za 14 dní
Při první a jednorázové konzultaci cena 1800,- Kč/setkání a platba předem na bankovní účet.
Terapie pro rodinný systém (rodiče, děti a další členy)
Délka trvání 80 - 90 min.
50% náhrada z ceny jednoráz. konzultace při jejím zrušení méně než 12 hod předem. 100% náhrada při zrušením těstě před konzultací (30 min. a méně)
Objednat se
Rodinné poradenství/terapie je metodou a koncepcí psychoterapie, která se zabývá rodinnými problémy a snaží se pomoci pracovat s nimi, překonat je a dosáhnout harmonického fungování celé rodiny. Při setkáních budeme pracovat s celou rodinou, tedy pokud možno se všemi jejími členy (matka, otec, dítě/děti).
SKUPINOVÁ PSYCHOTERAPIE A PORADENSTVÍ
300 Kč
Při systematické práci, tj. pravidelné konzultace v rozmezí min. 1x za 14 dní
Při první a jednorázové účasti na skupině se cena neliší, ale platba je předem na bankovní účet.
Terapie v otevřené skupině osob
Délka trvání 110 - 120 min.
Možnost individuálně nastavené frekvence účasti na terapeutické skupině
Objednat se
Skupinová psychoterapie/poradenství je přístup, který využívá k léčebným účelům skupinovou dynamiku – vztahy a interakce mezi členy skupiny a tím nabízí prožití širší sociální a vztahové roviny než terapie individuální. Skupiny jsou otevřené, s individuálně nastavenou délkou spolupráce.

Číslo bankovního účtu vedeného u ČSOB: 280655908/0300

Dárkový poukaz

Už jste někoho ze svých blízkých obdarovali dárkovými poukázkami na různé zážitky, permanentky do fitness apod. a nyní by se hodilo pracovat spíš na něčem „uvnitř“? Máte možnost tak učinit a koupit svému blízkému jakýkoliv typ námi nabízené služby jako dárek k jeho rozvoji či k řešení problému, který ho trápí. Stačí nám poslat Váš požadavek a my Vám vytvoříme neobvyklý dárek pro Vaši blízkou osobu.

FORMY PSYCHOTERAPIE/PORADENSTVÍ

Seznamte se s tím, jak která forma psychoterapie/poradenství funguje a co nabízí:

INDIVIDUÁLNÍ

Individuální setkání probíhají jen ve dvou, tedy Vy a terapeut. Poradenství/terapie je vedena formou řízeného rozhovoru, tedy dialogu mezi Vámi a terapeutem, na jehož podkladě se postupně odhalují příčiny potíží, se kterými se v běžném životě potýkáte a jejich souvislosti, jež nemusí být na první pohled zřejmé. Máte možnost nahlédnout na svůj vlastní život a problémy s odstupem a použít k tomu novou zkušenost, kterou si můžete z terapeutického sezení odnést. Pamatujte, Vaše téma, se kterým přicházíte, není ani banální ani zbytečné, pokud cítíte, že Vás trápí a zatěžuje a máte potřebu o něm hovořit. Naším tématem může být i jen potřeba zorientovat se, kam můžete jít a s kým můžete svůj problém řešit. K terapeutické konzultaci využíváme také moderní technologie… může proběhnout i přes skype.

PÁROVÁ

Párové poradenství/terapie se soustřeďuje především na vztah mezi dvěma konkrétními lidmi. Můžete žít s pocitem, že si nerozumíte se svým partnerem/partnerkou, přítelem/přítelkyní, manželem/manželkou tak jako dříve, že pocit sounáležitosti a harmonie vystřídali hněv, vzájemné obviňování a pocity křivdy. Možná se rozmýšlíte, zda ve vztahu pokračovat, nebo jej ukončit… Role partnera je ta nejtěžší ze všech životních rolí a celý život se jí musíme učit, proto možná před takto vážným rozhodnutím stojí za to se s partnerem sejít u nás. My jako terapeuté můžeme být mediátorem, který vám pomůže překlenou první obtížné období znovu nacházení cesty k sobě, nabídnu vám bezpečné prostředí, ve kterém se můžete vyhnout zbytečným dalším zraněním. Můžete se naučit nejen lépe chápat potřeby své a toho druhého, ale získat i dovednosti si tyto potřeby a přání vzájemně sdělovat a naplňovat.

RODINNÁ

Rodinné poradenství/terapie je metodou a koncepcí psychoterapie, která se zabývá rodinnými problémy a snaží se pomoci je překonat a dosáhnout harmonického fungování celé rodiny. Při setkáních budeme pracovat s celou rodinou, tedy pokud možno se všemi jejími členy. Rodinu chápeme jako uzavřený systém, kdy při narušení jeho vnitřní rovnováhy vzniká disbalance, která narušuje jeho celé fungování. Terapie je pak vedena snahou obnovit tuto narušenou rovnováhu, pojmenovat vzniklý problém a dál s ním pracovat. Ke každému členovi rodiny přistupujeme jako k článku celého rodinného systému a v jeho osobních potížích hledáme souvislost se současným fungováním jeho rodiny.

SKUPINOVÁ

Skupinová psychoterapie je přístup, který využívá k léčebným účelům skupinovou dynamiku – vztahy a interakce mezi členy skupiny a tím nabízí prožití širší sociální a vztahové roviny než terapie individuální. Ve skupinové formě práce se mohou objevit prvky poradenství, jde však hlavně o terapeutický proces. Jako nejdůležitější faktory, které Vám skupina může dát, vnímáme skupinovou kohezi (soudržnost), emoční podporu, projekci, sdílení problémů, naslouchání a měnící se vztahy a vzájemné role uvnitř skupiny, sebeprojevení a zpětnou vazbu. Při naší práci Vám nabídneme techniky z různých terapeutických směrů, sociální a psychologické techniky, nácvik sociálních dovedností a nácviky rolí – toto vše Vám může pomoci při svém osobnostním rozvoji a změně, o kterou se snažíte.