Life Clinic Therapy

Life Clinic Therapy poskytuje psychoterapeutickou péči, léčbu závislostiosobní udržitelný rozvoj. Svoje služby nabízíme na 2 pracovištích. Našemu systému práce říkáme „life therapy“. Je založen na principu integrativního přístupu, který v sobě propojuje různé přístupy a pracuje s tím, který je pro danou situaci a osobu tím nejvhodnějším (eklektický přístup v psychoterapii). V pohledu na člověka-klienta využíváme přístupu holistické filosofie, která říká, že bytí člověka vychází ze tří úrovní - psychické, fyzické a duchovní. Abychom dosáhli celistvosti osobního rozvoje, je potřeba pracovat kontinuálně se všemi třemi složkami, kterými jsou MYSL-TĚLO-DUŠE (tzv. „základní triáda“). 

3 pohledy znamenají, že se snažíme na každou věc, problém, událost či situaci pohlížet ze tří různých úhlů pohledu, a to z pohledu somatického, psychického a spirituálního

3 elementy TĚLO – MYSL – DUŠE pokládáme za základní složky života každé lidské bytosti, pokud tyto složky nejsou v jakémsi souladu, či je nějaká výrazně upozaděna na úkor jiné, může to způsobovat v životě člověka pocity nespokojenosti až dokonce krize

3 cesty volíme jako způsoby a formy práce, kterými lze pracovat na zajištění pocitu životní spokojenosti, souladu, harmonie a štěstí. Těmito cestami jsou poradenství a psychoterapie, kineziologie ONE BRAIN a zážitková terapie

ZÁKLADNÍ TRIÁDA

JAKO KONCEPCE SYSTÉMU LIFE THERAPY

Mysl

Element MYSL představuje naší mentální uvědomělost, která nám do života přináší racionalitu, vědomí a vědění. Často se však v naší moderní středoevropské společnosti stává, že tato komponenta zastíní ty ostatní a tím dostane náš život do nerovnováhy.

Tělo

Element TĚLO představuje komponentu cítění a emocí. Pokud informace našeho těla neposloucháme nebo je nechceme slyšet a nejsme na ně naladění, vede to často k vyčerpání energetických zásob nebo až k nemocím.

Duše

Element DUŠE nám do života přináší víru, naději, pocity sounáležitosti s celkem, přijetí, pocit, že nás něco přesahuje. Je na každém, zda si na toto místo dosadí, sebe, Boha, přírodu či něco jiného. Je jen důležité mít tento element zastoupený...

Pokud je ten který z elementů vůči ostatním ve výrazné a dlouhodobé nerovnováze může být jeho či jejich deficit pociťován jako osobní nepohoda a posléze vyústit až v některý z typů problémů - v konflikt, osobní krizi či ztrátu smyslu života.

Východiska naší práce

Východiska naší práce v léčbě závislostí nacházíme u Doc. Mudr. Jaroslava Skály, CSc.,  psychiatra a zakladatele systému léčby závislostí v ČR.

Byl zakladatelem protialkoholní léčebny v Praze u Apolináře. Během svého 32 letého působení vypracoval komplexní léčebný program závislostí. V roce 1951 inicioval založení záchytné stanice – prvního zařízení svého druhu na světě. Zabýval se i výzkumem, prevencí a léčbou závislostí na psychoaktivních látkách. Velkou roli v jeho životě hrál sport, který ve svých léčebných metodách také hojně užíval. Součástí léčby byl především běh.

Doc. Mudr. Jaroslav Skála, CSc.

Dr. Ruediger Dahlke

Další inspirací především v koplexním psychosomatickém náhledu na člověka je pro nás je Dr. med. Rüdiger Dahlke, jež je známým autorem knih celostní psychosomatiky, působícím od roku 1979 jako lékař a psychoterapeut.

Mimo to absolvoval vzdělání v přírodním lékařství a věnoval se během studia také homeopatii. Po dvanáctileté práci v Mnichově, během které položil základy svému pojetí celostní psychosomatiky, založil v roce 1989 se svou první ženou Margit léčebné centrum Johanniskirchen, jež  se postupem času stalo vyhledávaným místem spirituální psychoterapie. 

Ve vztahu ke klientovi je pro nás velkým vzorem americký psycholog, spisovatel a profesor psychiatrie na Stanfordově univerzitě I.D. Yalom.

Je představitelem tzv. existenciální psychoterapie. Krom knih o ní napsal i řadu beletristických bestsellerů.  Proslul zcela originálním vztahem ke klientovi. Podle Yaloma je lidský život vymezen čtyřmi skutečnostmi, na něž člověk musí nevyhnutelně reagovat: izolací od druhých lidí, nesmyslností, smrtelností a svobodou. 

I.D. Yalom

Dr. Irvin David Yalom

8 PRINCIPŮ LIFE CLINIC THERAPY

 

 

Přijetí

Podpora

Úcta

Odbornost

Zkušenost

Etika

Diskrétnost

Zodpovědnost