Kineziologie ONE BRAIN

Kinezilogie ONE BRAIN je odvětvím aplikované kineziologie, která používá svalových testů k hledání příčin fyzických i duševních problémů a jejich odstranění pomocí korekčních technik. Tato metoda nachází uplatnění při potížích, které vznikly v důsledku nějaké subjektivně silně negativní prožité zkušenosti. Pomůže jedinci identifikovat původ tohoto stresově působícího okamžiku a uvolnit ho. Nasedá tak na skutečnost, že velká většina onemocnění je psychosomatického původu a má svoji příčinu v duševní oblasti.

Metoda používá k hledání příčiny problému testování svalů. Vychází z pozorování, že negativní emoce sval oslabí, čímž je možné pomocí svalů testovat tělo. Mozek, jako biologický počítač, koordinuje činnost tělesných projevů a funkcí a zaznamenává všechny údaje do paměti člověka. Přes propojení svalů s mozkem je možné dostat se k uloženým údajům a nalézt tak prvotní příčinu aktuálního prožívaného stresu či problému a nebo domnělou příčinu vyloučit. Metoda rovněž předpokládá, že když má člověk jakýkoliv problém, jedná se o špatnou komunikaci mezi levou a pravou mozkovou hemisférou. Tento blok byl způsoben strachem, bolestí (psychickou) nebo strachem z bolesti. Pomocí korekčních technik lze bloky odstranit a znovu nastolit tzv. jednotný mozek (tj. ONE BRAIN).

Filosofie ONE BRAIN je založena na odstranění stresu a obnovení vlastní volby ve svém jednání a chování, tedy převzetí odpovědnosti za sebe. Odblokováním se uvolní negativní energie spojená se stresem nebo traumatickou událostí v minulosti, které ovlivňovaly daného jedince v přítomnosti. Člověk již nereaguje jako dříve na základě minulé negativní zkušenosti, nachází nová řešení svých stávajících problémů a tím dosahuje větší harmonii v životě.

Metoda nediagnostikuje ani neléčí, ale tím že odstraní blokády uvolní energetický tok v těle a zapojí se samo léčící síly organismu.

 

FORMY PSYCHOTERAPIE/PORADENSTVÍ

Podívejte se, jak která forma psychoterapie/poradenství funguje a co nabízí:

Individuální psychoterapie a poradenství

Individuální setkání probíhají jen ve dvou, tedy Vy a terapeut. Poradenství/terapie je vedena formou řízeného rozhovoru, tedy dialogu mezi Vámi a terapeutem, na jehož podkladě se postupně odhalují příčiny potíží, se kterými se v běžném životě potýkáte a jejich souvislosti, jež nemusí být na první pohled zřejmé. Máte možnost nahlédnout na svůj vlastní život a problémy s odstupem a použít k tomu novou zkušenost, kterou si můžete z terapeutického sezení odnést. Pamatujte, Vaše téma, se kterým přicházíš´te, není ani banální ani zbytečné, pokud cítíte, že Vás trápí a zatěžuje a máte potřebu o něm hovořit. Naším tématem může být i jen potřeba zorientovat se, kam můžete jít a s kým můžete svůj problém řešit. K terapeutické konzultaci využíváme také moderní technologie… může proběhnout i přes skype.

Párová psychoterapie a poradenství

Párové poradenství/terapie se soustřeďuje především na vztah mezi dvěma konkrétními lidmi. Můžete žít s pocitem, že si nerozumíte se svým partnerem/partnerkou, přítelem/přítelkyní, manželem/manželkou tak jako dříve, že pocit sounáležitosti a harmonie vystřídali hněv, vzájemné obviňování a pocity křivdy. Možná se rozmýšlíte, zda ve vztahu pokračovat, nebo jej ukončit… Role partnera je ta nejtěžší ze všech životních rolí a celý život se jí musíme učit, proto možná před takto vážným rozhodnutím stojí za to se s partnerem sejít u nás. My jako terapeuté můžeme být mediátorem, který vám pomůže překlenou první obtížné období znovu nacházení cesty k sobě, nabídnu vám bezpečné prostředí, ve kterém se můžete vyhnout zbytečným dalším zraněním. Můžete se naučit nejen lépe chápat potřeby své a toho druhého, ale získat i dovednosti si tyto potřeby a přání vzájemně sdělovat a naplňovat.

Rodinná psychoterapie a poradenství

Rodinné poradenství/terapie je metodou a koncepcí psychoterapie, která se zabývá rodinnými problémy a snaží se pomoci je překonat a dosáhnout harmonického fungování celé rodiny. Při setkáních budeme pracovat s celou rodinou, tedy pokud možno se všemi jejími členy. Rodinu chápeme jako uzavřený systém, kdy při narušení jeho vnitřní rovnováhy vzniká disbalance, která narušuje jeho celé fungování. Terapie je pak vedena snahou obnovit tuto narušenou rovnováhu, pojmenovat vzniklý problém a dál s ním pracovat. Ke každému členovi rodiny přistupujeme jako k článku celého rodinného systému a v jeho osobních potížích hledáme souvislost se současným fungováním jeho rodiny.

Skupinová psychoterapie a poradenství

Skupinová psychoterapie je přístup, který využívá k léčebným účelům skupinovou dynamiku – vztahy a interakce mezi členy skupiny a tím nabízí prožití širší sociální a vztahové roviny než terapie individuální. Ve skupinové formě práce se mohou objevit prvky poradenství, jde však hlavně o terapeutický proces. Jako nejdůležitější faktory, které Vám skupina může dát, vnímáme skupinovou kohezi (soudržnost), emoční podporu, projekci, sdílení problémů, naslouchání a měnící se vztahy a vzájemné role uvnitř skupiny, sebeprojevení a zpětnou vazbu. Při naší práci Vám nabídneme techniky z různých terapeutických směrů, sociální a psychologické techniky, nácvik sociálních dovedností a nácviky rolí – toto vše Vám může pomoci při svém osobnostním rozvoji a změně, o kterou se snažíte.