Zážitková terapie

Zážitková terapie v sobě snoubí prvky dobrodružné terapie a dalších arteterapeutických a terapeutických technik. Může jít o samostatnou formu terapie, nebo jsou její komponenty využity při dalších formách terapie – individuální, párové i skupinové. Váš vlastní zážitek jako takový je využit k Vašemu osobnímu rozvoji a transformaci. Jako dobrodružná terapie může mít podobu různých outdoorových a sportovně-dobrodružných aktivit, které Vám mohou přinést vědomou zkušenost poznání vlastních hranic, překonání svých limitů, prozkoumání potřeb či dotknout se v pozitivním i negativním smyslu Vašeho sebevědomí. Arteterapeutické a terapeutické techniky Vám mohou zase nabídnout cestou různých umělecky laděných a projektivních metod nový pohled, náhled a sebereflexi.

Dobrodružná terapie je v našem podání aktivita, která má sportovně-dobrodružný charakter. Odehrává se nejčastěji v přírodě či v prostředí, které takovýto typ činnosti dovolí (může jít např. i o vnitřní lezeckou stěnu). Nejde jen o bezúčelný pohyb někde \"venku\", ale o cílenou aktivitu spojenou s vědomým poznáváním sebe sama v situaci mimo svoji \"komfortní zónu\". Člověk má šanci zkusit si něco, co nikdy nezkoušel, nebo si nemyslel, že to není pro něj, nebavilo by ho to či to může zvládnout. A díky zkušenosti - ať pozitivní či negativní, může přijít na nové, překvapivé skutečnosti o sobě. 

Arteterapeutické a terapeutické techniky jsou metody, vlastně tak trochu hry, které nabízí pohled na sebe sama trochu \"jinýma očima\". Díky projekci, imaginaci či asociaci můžeme přijít na něco, co nás ani \"ve snu\" nenapadlo. Určitá technika může pomoci nahlédnout na určitou skutečnost či problém jinak, bezpečně a proto otevřeněji. Může pomoci utřídit si určité informace, zpřehlednit a zhmotnit je. Člověk poté snáz přijme informace o své osobě, protože si je mohl prohlédnout nejdříve \"zvenčí\", než si je připustí sám \"v sobě\".

 

ZÁŽITKOVOU TERAPII REALIZUJEME NAPŘÍKLAD NA TĚCHTO SPORTOVIŠTÍCH

 

Partneři:

Reintegration Through Sport
Sambarsport