Psychologické a právní poradenství

Poradenství se zaměřuje na podporu při vyřešení Vašeho konkrétního problému, v psychologické oblasti může jít o problémy vztahového, osobního, komunikačního charakteru apod., v právním poradenství může jít např. o přípravu na rozvod a s tím spojené majetkové vyrovnání či úprava styku s dětmi, finanční problémy a s tím spojené řešení dluhů atd.).

Poradenství Vám může pomoci hledat vlastní zdroje pro vyřešení problému a zdroje podpory v jeho přirozeném okolí, rozšiřovat pohled na možnosti řešení problému, poskytnout odborné informace k problému, doporučení, učit potřebným novým dovednostem. Jedná se většinou o krátkodobou formu podpory 1 - 10 sezení. Cílem poradenství je pomoci vyřešit Vám aktuální problém a podpořit Vaši schopnost se s problémy vyrovnávat. Může probíhat individuální, párovou i rodinnou formou.

Poradenství i psychoterapie mohou řešit podobné problémy, rozdíl je ve způsobu práce a hloubce, kterou se zabývají strukturou osobnosti člověka.