SLUŽBY PRO VÁS

Psychoterapie

Intenzivní psychoterapeutická péče při subjektivně zažívaném hlubokém životním propadu způsobeném ztrátou, krizí či konfliktem či při rozvoji či destabilizaci psychiatrického onemocnění

Léčba závislosti

Ambulantní psychoterapeutická forma léčby, která Vám může pomoci s některým z typů závislostního chování (užívání návykových látek, nadměrná konzumace alkoholu, patologické hráčství atd.)

Osobní udržitelný rozvoj

Systematická a dlouhodobá poradenská a psychoterapeutická práce s prvky kaučování, která se zabývá Vašimi tématy týkajícími se osobního růstu i transformace osobnosti a profesního rozvoje