TŘI POHLEDY

TŘI ELEMENTY

TŘI CESTY

Psychoterapie

Intenzivní psychoterapeutická péče při subjektivně zažívaném hlubokém životním propadu způsobeném ztrátou, krizí či konfliktem či při rozvoji či destabilizaci psychiatrického onemocnění

Léčba závislosti

Ambulantní psychoterapeutická forma léčby, která Vám může pomoci s některým z typů závislostního chování (užívání návykových látek, nadměrná konzumace alkoholu, patologické hráčství atd.)

Osobní udržitelný rozvoj

Systematická a dlouhodobá poradenská a psychoterapeutická práce s prvky kaučování, která se zabývá Vašimi tématy týkajícími se osobního růstu i transformace osobnosti a profesního rozvoje

ZPŮSOBY NAŠÍ PRÁCE

Poradenství a psychoterapie

Poradenství a psychoterapie

Poradenství se zaměřuje na podporu při vyřešení konkrétního problému (např. vztahového, osobního apod.) a jedná se většinou o krátkodobou formu podpory v délce trvání do 5 setkání. Zatímco psychoterapie pracuje s celou strukturou Vaší osobnosti a jejím vlivem na současné obtíže. Oproti poradenství jde do větší hloubky. Produktivní doba trvání bývá od 12 až 50 a více setkáními. Více

Svalový test

Kineziologie ONE BRAIN

Svalový nebo kineziologický test pracuje s negativními či pozitivními reakcemi těla na informace, které vysloví testovaný (tedy ověření informací, které si myslíme - naše mysl si myslí, že si myslíme). Navazuje na něj poté metoda ONE BRAIN, která se zabývá zbavováním emocionálních bloků vytvořených v minulosti a znovunastolení komunikace obou mozkových hemisfér. Více

Zážitková terapie

Zážitková terapie v sobě snoubí prvky dobrodružné terapie a dalších arteterapeutických a terapeutických technik. Váš vlastní zážitek z dobrodružně pojatého či umělecky a projektivně laděného typu aktivit využijeme k Vašemu osobnostnímu rozvoji a transformaci. Více

O NÁS

Nabízím systematickou práci na vašem problému, pochopení, podporu současného stavu bez odsuzování a očekávání. Můžeme se ohlédnout zpět a pracovat na vašich tématech z minulosti, nebo se zahledět do budoucnosti a naplánovat Vaši změnu a spolupracovat na její realizaci, třeba i formou zážitkovou terapie a technik (př. kineziologie ONE BRAIN), které při své práci velmi ráda využívám.
To, v čem tkví gro mé práce jsou životní zkušenosti nejrůznějšího charakteru a jejich zpracování. Ty Vaše můžeme společně otevřít, citlivě je prozkoumat a zjistit, zda je potřeba se s nimi nějak "popasovat". To je totiž potřeba udělat, pokud se člověk chce v některých ohledech posunout dál. Bezpečně Vás mohu provést těžkými životními obdobími a situacemi, které se zdají na první pohled neřešitelné.

Blog

Psycho- profese
Ve světě přibývá psychických onemocnění. Národní akční plán duševního zdraví pro roky 2020-2030 uvádí, že výskyt duševních…
HOMO-EKO-LOGIK
Žijeme v době, kdy možná trochu zlí jazykové tvrdí, že zvýšený zájem o ekologii je jen módní záležitostí,…
Stres jako podnět ke změně
V závěru toho léta si nás najala společnost Lego, abychom jejich zaměstnancům poradili, jak pracovat se stresem. Očekávání…