ZMĚNA JE ŽIVOT

Každá změna, kterou chceme v životě udělat, má svůj proces, je složena z několika fází, které mají každá svůj vlastní nezastupitelný význam. Jak tento proces vypadá, nejlépe znázorňuje tzv. kolo změny. 

Kolo změny

Pokud se chcete do nějaké změny pustit v jakékoliv oblasti svého života, je potřeba se dostat do základní fáze - UVAŽOVÁNÍ O TÉTO ZMĚNĚ. Ale v této fázi určitě jste, jinak byste nedočetli až sem! K nastartování změny Vám může poté také pomoci náš návod:

"5 kroků ke změně"

1. ZJISTĚTE SI INFORMACE

„Projděte“ si internet. Přečtěte si knížku. Zeptejte se odborníků. Pokud se chystáte na změnu prostřednictvím níž se dostanete do jiné životní situace, oblasti, odlišného životního stylu - je potřeba se na to připravit a zvážit všechny aspekty

2. ZMAPUJTE SI SVOJI SOUČASNOU SITUACI

Sepište si, co Vám "přináší" a "bere" současná situace a co Vám "přinese" a "vezme" případná změna - porovnejte si výsledky a vyhodnoťte si, zda je pro Vás změna přínosná

3. ZHODNOŤTE, CO JSTE SCHOPNI A OCHOTNI ZMĚNIT

Pokud není důvodem změny Vaše vlastní vnitřní motivace, může být proces změny pomalejší a méně efektivní

4. ZAČNĚTE REALIZOVAT ZMĚNU ŽIVOTNÍHO STYLU

Naše nabídka psychologického a právního poradenství, psychoterapie i osobního a profesního rozvoje může probíhat formou individuální, skupinové či zážitkové terapie

5. OVĚŘTE SI, ZDA ZMĚNA PROBÍHÁ A FUNGUJE

Nejlepší zpětnou vazbu Vám může dát Vaše nejbližší okolí, musí být ale se situací a kontextem obeznámeno

Naše životy jsou jako ty nejvzácnější látky protkány nitkami, jež spřádají naše osudy. Občas se však pár nití přetrhne a vytvoří se \"díra\", poruší se celistvost, vznikne vada \"na kráse\". Pokud nás někdo v minulosti naučil dobře \"látat\", může se nám podařit díru víceméně opravit. Vždy už na ní ale zůstanou známky nějaké změny... Ne každý měl však v tomto ohledu to štěstí mít dobrého učitele, a proto tuto dovednost může postrádat...

Blog

Psycho- profese
Ve světě přibývá psychických onemocnění. Národní akční plán duševního zdraví pro roky 2020-2030 uvádí, že výskyt duševních…
HOMO-EKO-LOGIK
Žijeme v době, kdy možná trochu zlí jazykové tvrdí, že zvýšený zájem o ekologii je jen módní záležitostí,…
Stres jako podnět ke změně
V závěru toho léta si nás najala společnost Lego, abychom jejich zaměstnancům poradili, jak pracovat se stresem. Očekávání…