LÉČBA ZÁVISLOSTI

"Opakem závislosti není střízlivost, je jím blízkost s ostatními lidmi..."

Závislost patří do psychiatrických onemocnění. Svojí závažností při svém rozvoji a svými příznaky patří mezi nemoci, u nichž je potřeba se zabývat adekvátní léčbou, která může vést ke stabilizaci stavu a úzdravě! Léčba závislosti probíhá nejčastěji ústavní či ambulantní formou. U ústavní formy jde o intenzivní pobytový program, který je rozdělen do několika fází (detoxifikace a několik léčebných fází) - jde bezpochyby o nejúčinnější formu léčby! Ambulantní forma léčby může mít formu denních stacionářů nebo pravidelného individuální či skupinové psychoterapie.

Z pohledu psychosomatiky a celostní, integrální medicíny může být tendence k závislostnímu chování úzce spjata s hledáním smyslu života a nezdařilým pokusem najít vlastní životní cestu. Dr. Ruediger Dahlke doslova uvádí: Závislost není v žádném případě problém jen naší doby, objevovala se patrně odnepaměti. Za starých dob považovali za závislost dokonce každou nemoc. Dříve se hledání (myšleno hledání své vlastní cesty) považovalo za nejhlavnější v životě. Proto všechny nemoci ozřejmující, že něco v životní cestě, není v pořádku, byly rychle spojovány s nevydařeným hledáním a mluvilo se v tomto ohledu o závislosti… Hledajícím, kteří propadli závislosti, by bylo potřeba pomoct, aby začali znovu hledat.

Naše nabídka adiktologické léčby, nebo-li pomoci a podpory při hledání sebe sama a své vlastní cesty je ambulantní a probíhá formou individuální práce založené na psychoterapii.

8 příkladů, kdy můžete využít Life Clinic Therapy

Pracujeme ambulantní formou léčby závislostí a nabízíme řešení závislosti:

Vztahová závislost

Rozumí se tím závislost, nebo-li nezdravá forma vztahu na osobách blízkých (na partnerovi, na rodičích, na dětech), popř. na sociálních sítích, které určitou formu vztahování nahrazují

Témata:

 • závislost/nezdravý vztah k partnerovi
 • závislost na rodičích
 • závislost na dětech
 • závislost na jiné blízké osobě 

Nelátková (behaviorální) závislost

Je závislost na činnostech, spadají sem tzn. nutkavé a impulzivní poruchy, ale také závislost na moderních technologiích a obecně činnosti, jejichž realizace má charakter nekontrolovaného nutkání opakovat chování bez ohledu na jeho dlouhodobé výsledky

Témata:

 • gambling (patologické hráčství)
 • závislost na moderních technologiích (počítač, internet, mobil, tablet, sociální sítě, on-line hry)
 • závislost na pornu
 • workoholismus
 • poruchy příjmu potravy

Látková závislost

Do ní spadají poruchy duševní a poruchy chování způsobené užíváním alkoholu, návykových psychotických látek, léků, prchavých rozpouštědel a tabáku

Témata:

 • závislost na alkoholu
 • závislost na návykových látkách (marihuana, pervitin, heroin, kokain, substituční léky atd.)
 • závislost na rozpouštědlech (např. toluen)
 • závislost na tabáku
 • závislost na lécích (sedativa či hypnotika)

SEBEEVALUAČNÍ DOTAZNÍKY

Máte pochybnosti, zda se Vás tohle téma týká? Zkuste sebeevaluační dotazník, který Vám může nabídnout odpověď, zda-li je Vaše chování v normě, nebo již přechází do rizikové formy.

 

Způsoby naší práce

 

Psychologické a právní poradenství

Poradenství se zaměřuje na podporu při vyřešení konkrétního problému (např. vztahového, osobního, komunikačního, právního, obtížné životní situace apod.). Jedná se většinou o jednorázovou či krátkodobou formu podpory v délce trvání 1 až 10 setkání.

Psychoterapie

Psychoterapie pracuje s celou strukturou Vaší osobnosti a jejím vlivem na současné obtíže. Oproti poradenství jde do větší hloubky. Někdy se zabývá se i vývojem Vaší osobnosti (jak se vyvinuly vzorce myšlení, cítění a chování, které Vám komplikují současný život a jak je změnit). Produktivní doba trvání bývá mezi 25 až 50 a více setkáními.

Zážitková terapie

Zážitková terapie v sobě snoubí prvky dobrodružné terapie a dalších arteterapeutických a terapeutických technik. Váš vlastní zážitek z dobrodružně pojatého či umělecky a projektivně laděného typu aktivit využijeme k Vašemu osobnostnímu rozvoji a transformaci.

Blog

rozhodnutí

PŘEDSEVZETÍ NEBO ROZHODNUTÍ?

„Možná se nemůžete vrátit zpět a změnit začátek, ale můžete znovu začít tam, kde právě jste a…

Celý článek
kethea

Kethea – aneb jak se léčí závislosti v Řecku

V říjnu 2018 jsem dostala příležitost navštívit v rámci zahraniční stáže, vycházející z evropského vzdělávacího systému sítě Ecett, pod projektem…

Celý článek
Mužská a ženská polarita

Proč holky řeší barvu trika a kluci zase obrázek

Aneb „Muži jsou z Marsu a ženy z Venuše“ :o) Všimli jste si, jak se gendrové rozdíly promítají do…

Celý článek